Pole tekstowe: „MISTRZ PIĘKNEGO CZYTANIA I RECYTOWANIA”

W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa nasza szkolna biblioteka kontynuuje rozpoczęty w zeszłym roku ogólnoszkolny projekt ,,Książka oknem na świat”. Obecnie przyświeca mu hasło „Październik miesiącem Brzechwy i Tuwima” a jego adresatami są uczniowie klas starszych. Celem tegorocznego projektu bibliotecznego jest przeciwdziałanie spadkowi poziomu czytelnictwa oraz promowanie nawyku czytania w dobie rozwoju techniki komputerowej, telewizji i filmu. W ramach realizacji kolejnych działań projektowych rodzice naszych uczniów otrzymali informacje na temat pozytywnego wpływu czytania na rozwój potencjału intelektualnego i poznawczego dzieci natomiast uczniowie wzięli udział w spotkaniu z panią bibliotekarką oraz czytali i uczyli się recytowania wierszy J. Brzechwy i J. Tuwima. Projekt zakończył się udziałem naszych podopiecznych w szkolnym konkursie „Mistrz Pięknego Czytania i Recytowania”, który odbył się 19 października.. Laureaci konkursu zaprezentują swoje talenty młodszym kolegom i koleżankom w ramach występów dla grup przedszkolnych. Projekt czytelniczy okazał się bardzo ciekawym i przydatnym działaniem edukacyjnym, w które zaangażowało się bardzo wielu uczniów. Jego cel został osiągnięty. Może nie wszyscy ruszą szturmem do biblioteki, może nie wszyscy wypożyczą książkę do przeczytania, ale na pewno wszyscy będą wiedzieli, dlaczego warto po nie sięgać. Projekt został zakończony, ale akcja propagowania czytania będzie trwać nadal.

 

Strzałka w lewo: POWRÓT
Pole tekstowe: „Czyż nasze życie nie jest trochę podobne do niezrozumiałej dla nas przypowieści.”
Ks. Jan Twardowski