Pole tekstowe: WIZYTA PRZYJACIÓŁ Z TARNOWSKICH GÓR

W dniu 3 listopada 2017 roku, w ramach  kilkuletniej już współpracy, gościliśmy w naszej szkole grupę dziewięciu nauczycieli ze Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego z Tarnowskich Gór.

Celem wizyty była wymiana pedagogicznych doświadczeń. Przybyli nauczyciele mieli okazję zapoznać się ze specyfiką pracy z dziećmi i młodzieżą z autyzmem.

W ramach wizyty nauczyciele poznali wyposażenie dydaktyczne, obserwowali zajęcia, poznali organizację pracy na poziomie edukacji przedszkolnej, szkoły podstawowej oraz w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Wizyta wszystkim nauczycielom dostarczyła wielu miłych wrażeń a przede wszystkim wzbogaciła warsztat przybyłych nauczycieli wiele cennych doświadczeń zawodowych.

Izabela Szafran

Strzałka w lewo: POWRÓT
Pole tekstowe: „Każdego, kogo spotykamy, przyprowadza Bóg.”
Ks. Jan Twardowski