Pole tekstowe: AKCJA SPRZĄTANIA ŚWIATA

         ,,Wyprawa – poprawa!” - pod takim hasłem w piątek 18.09.2015 r. uczniowie Zespołu Szkół
Nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli uczestniczyli w corocznej akcji Sprzątania Świata. Zaopatrzeni w rękawice i worki na odpady, pełni zapału, zbierali to, co ludzie zostawili – butelki szklane i plastikowe, opakowania foliowe, papier.

W akcji uczestniczyło około 30 uczniów z klas gimnazjalnych oraz PDP wraz z opiekunami, a także chętni uczniowie ze szkoły podstawowej. Sprzątanie objęło teren szkoły oraz okolice wokół niej. Odpady zostały posegregowane i oddane do odbioru.

Śmieci było dużo, worki ciężkie… ale opłacało się! Aż przyjemnie było popatrzeć na efekty pracy – zapełnione worki i piękny czysty teren szkoły. Wszyscy uczestnicy zasłużyli na medal…

Akcja przebiegła sprawnie. Uczniom sprzyjała piękna, słoneczna pogoda i przyjazna atmosfera pracy. Młodzież uczestniczyła w sprzątaniu bardzo chętnie i z wielkim przejęciem. „Sprzątanie Świata” to świetna lekcja ucząca młodych ludzi dbałości o Ziemię.

Akcję poprzedziły pogadanki na temat ochrony środowiska, segregowania odpadów. Miała ona na celu rozbudzenie współodpowiedzialności za porządek w najbliższym otoczeniu, budowanie świadomości ekologicznej oraz inicjowanie działań na rzecz ochrony środowiska.

Agata Sudoł

Strzałka w lewo: POWRÓT
Pole tekstowe: „Najważniejszy w każdym działaniu jest początek.”
Platon