Pole tekstowe: AKCJA SPRZĄTANIA ŚWIATA — POLSKA 2008
Pole tekstowe: „Jeśli będziesz żyć w zgodzie z naturą, nigdy nie będziesz ubogi.”
Seneka

W ciepły i pogodny dzień miesiąca października uczniowie naszej szkoły wraz z opiekunami wzięli udział w sprzątaniu bliższej i dalszej okolicy. Przyłączyli się w ten sposób do corocznej „Akcji Sprzątania Świata.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celem akcji jest budowanie świadomości ekologicznej oraz inicjowanie działań na rzecz ochrony środowiska poczynając od uporządkowania śmieci.

Zagięty narożnik: „Mamy tylko jedną Ziemię, a jej przyszłość zależy od każdego na pozór niewielkiego ludzkiego działania, zależy od każdego z nas.”
 Florian Plit

W tym roku Akcja Sprzątania Świata odbywała się pod hasłem „Posprzątajmy polskie lasy”.

Lasy są jednym z największych skarbów przyrody w naszym kraju, którym spotykamy się praktycznie każdego dnia.
Niestety stale je niszczymy, zaśmiecamy, podpalamy. Musimy WSZYSCY o nie dbać i chronić. Las to nie miejsce na wysypiska!!!

Zagięty narożnik: Jeżeli chcemy, żeby ten kraj sprawnie funkcjonował, muszą istnieć obszary,
gdzie przyroda jest ważniejsza niż człowiek. 
Andrzej Kassenberg

O utrzymaniu otoczenia w czystości należy jednak pamiętać cały rok, nie tylko w dniu akcji.

Joanna Długosz

Strzałka w lewo: POWRÓT