Pole tekstowe: SPOTKANIE Z MISJONARZEM

         17 października w naszej szkole po raz drugi gościł ks. Daniel Koryciński Dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych Diecezji Sandomierskiej. Ks. Koryciński przybliżył nam pracę misjonarzy z Ameryki Południowej w szczególności z Ekwadoru. Nie zabrakło pokazów strojów charakterystycznych dla mieszkańców tamtych rejonów, zdjęć codziennego życia oraz piosenek, które wspólnie śpiewaliśmy( również po hiszpańsku). W ten sposób ks. Daniel przygotował nas na przeżycie kolejnego Tygodnia Misyjnego w Kościele.

Liczba tych ludzi, którzy nie znają Chrystusa i nie należą do Kościoła, stale wzrasta. Dla tej ogromnej liczby ludzi, umiłowanych przez Ojca(...) oczywista jest nagląca potrzeba misji (Redemptoris Missio, 3).

 

Ewa Bielecka

Strzałka w lewo: POWRÓT
Pole tekstowe: „Nie ma miłosierdzia, któremu nie towarzyszyłaby sprawiedliwość.”
Św. Wincenty á Paulo