Pole tekstowe: SPOTKANIE Z MISJONARZEM

         5 listopada 2012 roku w naszej szkole odbyło się spotkanie z księdzem Danielem Korycińskim misjonarzem, Dyrektorem Papieskich Dzieł Misyjnych Diecezji Sandomierskiej. Ksiądz odwiedził nas z okazji odbywającego się Tygodnia Misyjnego w Kościele Katolickim.

Ksiądz Daniel wzbudził wśród uczniów wielkie zainteresowanie poprzez swoje opowieści o misjach oraz zdjęcia z różnych części świata. Misjonarz zaprezentował również różne przedmioty przywiezione z misji. I tak uczniowie mogli zobaczyć i założyć strój kapłana afrykańskiego, mogli zagrać na instrumentach, ubrać maskę, zagrać piłką wykonaną z trzciny cukrowej. Na koniec spotkania przedstawiciele szkoły wręczyli dostojnemu gościowi upominek.

 

Ewa  Bielecka

Strzałka w lewo: POWRÓT
Pole tekstowe: „„Niech każdy człowiek ujrzy w drugim człowieku nie wroga, którego ma zwalczać, lecz brata, którego ma przyjąć i kochać, aby budować razem lepszy świat" .”
Jan Paweł II