Pole tekstowe: „MŁODZI SPORTOWCY” Z KIELC

10 marca 2018 roku wszystkie nauczycielki z naszego przedszkola oraz terapeuci integracji sensorycznej, a jednocześnie nauczyciele wychowania fizycznego wybrali się do Kielc z gościnną wizytą na zawody sportowe pod nazwą ,,Młodzi sportowcy’’ w przedszkolu integracyjnym. Przedszkole w Kielcach wystartowało kolejny rok z innowacyjnym programem dla dzieci z niepełnosprawnością w wieku od 2 do 12 lat oraz ich rodzin, opracowany w celu wprowadzenia ich w świat sportu i miło spędzonego czasu wolnego. Program składa się z  uniwersalnego programu gier i zabaw sportowych dla młodszych dzieci, który może być wykorzystywany w domu podczas rodzinnych zabaw, w przedszkolu oraz w grupach rówieśniczych oraz z programu treningów sportowych w dyscyplinach tj. piłka nożna, kolarstwo, koszykówka dla dzieci w wieku 7-12 lat. W najlepszy możliwy sposób, poprzez zabawę, uczestnicy programu „Młodzi Sportowcy” zdobywają nowe umiejętności i poszerzają granice swoich możliwości. W sposób naturalny wzrasta w dzieciach poczucie własnej wartości, uczą się również funkcjonowania w grupie. Na szczególne podkreślenie zasługuje trójpodmiotowość programu tj: dzieci, rodzice i przedszkole czy szkoła współdziałają razem w realizacji jego założeń. Widzieliśmy na własne oczy jak świetnie bawią się dzieci z rodzinami podczas wspólnych zabaw i gier sportowych, jak wielką satysfakcję i pewność siebie dostarcza małym uczestnikom dopingowanie rodziców, rodzeństwa. To piękne jak niewiele, a zarazem wiele dają inicjatywy w które łączą całe rodziny dzieci niepełnosprawnych z pełnosprawnymi.

Agnieszka Puzio-Koper

Strzałka w lewo: POWRÓT
Pole tekstowe: „...niech będę dzielny w swym wysiłku.”
Fragment przysięgi Olimpiad Specjalnych