Pole tekstowe: POLSKA I JEJ SYMBOLE NARODOWE

Dnia  26 kwietnia  uczniowie z klas I A i VI B  po raz kolejny wybrali  się do Publicznej Biblioteki Miejskiej na spotkanie z książką. Tematem zajęć była Polska i jej symbole narodowe. Celem zajęć było poznanie symboli narodowych, kształtowanie poczucia przynależności narodowej oraz zgodna, twórcza zabawa i nauka. Dzieci zainteresowaniem obejrzały film o powstaniu państwa polskiego i poznały historię powstawania symboli narodowych. Następnie dowiedziały się, że symbole narodowe są znakami, które wyróżniają nasz kraj spośród innych, a śpiewając hymn, w pozycji na baczność, okazujemy szacunek Polsce - naszej ojczyźnie. Dzieci wykonywały różne zadania edukacyjne. Na koniec wykonały kokardę narodową, która odwzorowuje godło Państwa Polskiego: białego orła na czerwonym polu.  Wykonanie kokardy sprawiło dzieciom wiele radości. Zajęcia miały na celu promowanie Polski, ukazanie jej piękna, bogactwa oraz różnorodności, zaszczepianie wartości patriotycznych oraz rozbudzanie ciekawości wśród dzieci.

Katarzyna Spinek

Strzałka w lewo: POWRÓT
Pole tekstowe: „Miłość to pewien rodzaj służby wojskowej.”
Owidiusz