Pole tekstowe: ROCZNICA URODZIN JANA PAWŁA II
Pole tekstowe: „Jeśli potrafisz o czymś marzyć, to potrafisz także tego dokonać”
Walt Disney

W ramach działalności Klubu Bibliotecznego w dniu 28.05.2008r. wraz z uczniami, uczestnikami klubu z okazji rocznicy urodzin papieża Jana  Pawła II  przedstawiliśmy społeczności szkolnej program  pt.: „Jan Paweł II Papież z Polski”. Mottem programu były słowa: „Jestem szczęśliwy, wy też bądźcie”. W programie wykorzystano prezentację multimedialną: „Pielgrzym z Polski” oraz muzykę z koncertu „Tu es Petrus — Ty jesteś skałą”. Chcieliśmy tym programem przypomnieć postać wielkiego człowieka, jego najważniejsze pielgrzymki do Polski, najciekawsze fragmenty z życia, a zarazem złożyć hołd największemu autorytetowi XX wieku, człowiekowi, który sięgając do źródeł chrześcijaństwa uczył nas pokory, odwagi i miłości. Prezentując montaż  o Janie Pawle II przygotowaliśmy również wystawę czytelniczą. Materiały zgromadzone zostały według wyznaczonych ekspozycji: kalendarze, książki, czasopisma, filatelistyka, fotografie.

Na zakończenie programu wszyscy uczestnicy spotkania zostali poczęstowani „papieskimi kremówkami”. Program przygotowany został przez pania Irene Such oraz panią Ewę Bielecką, wiersze czytali uczniowie — członkowie Klubu Bibliotecznego.

Irena Such

Strzałka w lewo: POWRÓT