Pole tekstowe: KLUB TURYSTYCZNY
Zagięty narożnik: Uczniowski Klub Turystyczny „AGO” jest formą aktywnego spędzania czasu wolnego, poznawania świata i ludzi i wdrażania odpowiedzialności za siebie i innych.

         Klub Turystyczny „AGO” rozpoczął swoją działalność we wrześniu 2008 r. Skupia młodzież z naszej szkoły, która lubi wycieczki autokarowe, rowerowe, piesze, a także wyjazdy na „zieloną szkołę”.

         Głównym zadaniem klubu jest propagowanie turystyki jako formy aktywnego spędzania czasu wolnego, poznawanie najbliższej okolicy, a w miarę możliwości różnych ciekawych miejsc naszego kraju. Jest to również forma przeciwdziałania nudzie i alternatywa dla nieformalnych grup młodzieżowych promujących zachowania ryzykowne.

         W ramach działalności klubu realizujemy też cele ekologiczne: poznawanie flory i fauny naszego regionu, ich ochrona, wędrówki leśnymi ścieżkami edukacyjnymi, segregowanie
i recykling odpadów. Bierzemy udział w akcjach sadzenia drzewek z okazji Dnia Ziemi, współpracujemy ze stalowowolskim Klubem Ekologicznym „Przyjaciele Ziemi”. Organizujemy integracyjne warsztaty plastyczne, a pieniądze pozyskane ze sprzedaży wyrobów przeznaczamy na wycieczki.

         Byliśmy już w Leżajsku, Sandomierzu, Lublinie, Nowej Dębie, Radomyślu, na Porytowym Wzgórzu, wędrowaliśmy leśnymi ścieżkami edukacyjnymi, zwiedzaliśmy wystawy w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli.

         Staramy się u naszych podopiecznych kształtować cechy osobowości potrzebne do funkcjonowania w społeczeństwie, takie jak: samoobsługa, komunikowanie się, asertywność, życzliwość. Razem wypracowaliśmy zasady obowiązujące wszystkich klubowiczów.

Na wycieczkach towarzyszy nam uśmiech, dobry humor, zabawa, życzliwość. Wspólne wędrówki, wyjazdy, ogniska i inne formy aktywnego wypoczynku bardzo cementują grupę. Rodzą się nowe, ciekawe pomysły, które angażują młodzież w działania turystyczne
i ekologiczne.

         W czasie wycieczek dbamy o bezpieczeństwo i pilnujemy siebie wzajemnie. Jesteśmy za siebie współodpowiedzialni, a wszyscy uczestnicy są zobowiązani do słuchania opiekuna, przestrzegania punktualności i meldowania ważnych spraw.

Zwój poziomy: Zasady przynależności do Klubu Turystycznego „AGO”:
 
dobrowolności
życzliwości
dobrego humoru
dobrej zabawy
bezpieczeństwa
rozśpiewania
słuchamy i pilnujemy się opiekuna!!!
 
Strzałka w lewo: POWRÓT

Na pierwszym spotkaniu Członkowie Klubu ustalili kilka zasad, które obowiązują dobrego turystę. Oto one:

Pole tekstowe: „Czasem dopiero na skrzyżowaniu człowiek zaczyna zastanawiać się dokąd idzie.”
Władysław Grzeszczyk

Opiekun: Renata Kotuła

Na wędrówkę

 

Dopóki tylko nogi, nogi dwie będą nosić mnie

Dopóki z mej gitary ooo! będzie płynął śpiew

Dopóki tylko góry i jeziora będą witać nas,

to zawsze na wędrówkę ooo!, zawsze będzie czas.