Pole tekstowe: HARCERSTWO
Pole tekstowe: „Prócz świata największą zagadką dla człowieka jest drugi człowiek.”
Karol Irzykowski

W Zespole Szkół nr 6 Specjalnych działa Drużyna Nieprzetartego Szlaku a jej członkami są uczniowie naszej szkoły
w różnym wieku.

Opiekunami drużyny są Ewa Węglińska i Anna Tur. Wszystkich chętnych zapraszamy na zbiórki w każdy czwartek
o godzinie 13:30. W ramach zajęć oferujemy przyjemną naukę dotyczącą tradycji i symboli harcerskich, sygnalizowania
 i szyfrowania, elementów samarytanki, przyrodoznawstwa oraz wielu innych wiadomości i umiejętności które każdy harcerz powinien posiadać. Staramy się włączać w Zapewniamy również dobrą zabawę poprzez naukę piosenek harcerskich i biwakowych, gry, wycieczki i spacery.

Anna Tur

Schemat blokowy: decyzja: zbiórki w każdy czwartek o godzinie 13:30.
Pole tekstowe: Z ŻYCIA HARCERZY
Pole tekstowe: 1. Biwak harcerski w Mielcu
Pole tekstowe: 2. Msza na błoniach w Sandomierzu
Strzałka w lewo: POWRÓT