Pole tekstowe: OLIMPIADA SPORTOWA

Dnia 5 marca 2018 roku, w sali gimnastycznej naszej szkoły, odbyły się zawody sportowe przeznaczone dla dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz pierwszych klas szkoły podstawowej. Przed rozgrywkami zaprezentowano dzieciom prezentację multimedialną, dzięki, której dzieci poznały różne dyscypliny sportów zimowych, m.in. skoki narciarskie, biathlon, saneczkarstwo, hokej. Wraz z pierwszym gwizdkiem, rozpoczęły się zawody. Wszystkie dzieci dzielnie pokonywały przeszkody, jak i własne słabości. Walczyły z ogromnym wysiłkiem ale też w wesołej i miłej atmosferze.

Celem tych zawodów było integrowanie grup przedszkolnych i szkolnych, kształtowanie zachowań prozdrowotnych, propagowanie bezpiecznych zabaw, zachęcanie dzieci do aktywności ruchowej, ćwiczenie sprawności działania i komunikowania się w grupie oraz wzbogacanie przeżyć poprzez szlachetne współzawodnictwo.

Natalia Wilk

Strzałka w lewo: POWRÓT
Pole tekstowe: „...niech będę dzielny w swym wysiłku.”
Fragment przysięgi Olimpiad Specjalnych