Pole tekstowe: OFERTA EDUKACYJNA
Pole tekstowe: Struktura organizacyjna szkoły
Pole tekstowe: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8

 

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym

Kucharz małej gastronomii.

Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu lekkim

Pole tekstowe: Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Pole tekstowe: Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu umiarkowanym i znacznym

Strzałka w lewo: POWRÓT
Pole tekstowe: „Dobra organizacja zapewnia porządek i bezpieczeństwo”.
Florence Littauer

 Oddziały przedszkolne dla dzieci z autyzmem
i innymi dysfunkcjami rozwojowymi

 

Uczniowie z autyzmem

Pole tekstowe: Publiczne Gimnazjum Nr 8

 

Uczniowie z autyzmem

Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym