Pole tekstowe: MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ
Pole tekstowe: „Spróbuj po prostu żyć. Rozmyślanie jest zajęciem starców.”
Paulo Coelho

Magdalena Chrustowska

Strzałka w lewo: POWRÓT

W dniu 29.03.2010 roku odbyło się w naszej szkole Misterium Męki Pańskiej w wykonaniu uczniów klas gimnazjalnych, zawodowych i przysposabiających do pracy. Aktorzy wprowadzili wszystkich w świąteczny nastrój zadumy, przybliżając widzom historię śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Scenariusz oparty na pięknych fragmentach muzycznych oraz tekstach czytanych był dla wszystkich poruszającym przeżyciem.

Każdy uczestnik przedstawienia miał sposobność zadać sobie pytanie: Kim jestem w drodze krzyżowej Chrystusa? Jakim jestem człowiekiem? Czy chcę zmienić swoje postępowanie?

Osobami odpowiedzialnymi za przygotowanie przedstawienia byli: ksiądz Ryszard Sałek, Małgorzata Lewandowska oraz Magdalena Chrustowska.