Pole tekstowe: MISJA I WIZJA
Pole tekstowe: „Nie wolno zostawiać świata takim, jakim jest.”
Janusz Korczak
Schemat blokowy: przygotowanie: MISJA I WIZJA 
NASZEJ SZKOŁY
Sześciokąt: Pomagamy uczniom dobrze myśleć o sobie samym 
i kształtować różne kompetencje, umiejętności 
na miarę możliwości i potrzeb.
Sześciokąt: Pokazujemy uczniowi, że jest dobrym, godnym szacunku człowiekiem, którego uczucia i myśli mają wartość.
Sześciokąt: W naszej szkole pracują nauczyciele, którzy rozwijają i doskonalą swoją osobowość oraz ustawicznie podnoszą swoje kompetencje zawodowe; współpracują ze sobą, z rodzicami, instytucjami i organizacjami wspierającymi działania na rzecz  rozwoju dziecka.
Sześciokąt: W naszej szkole uczeń ma poczucie własnej wartości, rozwija zainteresowania 
i zdolności optymalnie do swoich możliwości, aktywnie uczestniczy w życiu społecznym.
Sześciokąt: Nasza szkoła jest nowoczesna, bezpieczna, w której dzieci 
i młodzież zdobywają wiedzę 
i umiejętności na miarę swoich możliwości w atmosferze szacunku i wzajemnej akceptacji.
Strzałka w lewo: POWRÓT