W roku szkolnym 2011/2012 na zajęcia rewalidacji korekcji wad postawy uczęszcza grupa 32 uczniów, zarówno chłopców jak i dziewcząt z różnymi dysfunkcjami narządu ruchu. Najliczniejszą grupę stanowią uczniowie z wadami klatki piersiowej i kręgosłupa w różnych stadiach zaawansowania. Ponadto z zabiegów rehabilitacyjnych korzystają uczniowie z MPDZ z przykurczami spastycznymi wielostawowymi, dla których rehabilitacja ruchowa jest niezbędna w codziennym, zwykłym życiu.

         W naszej szkole prowadzone są zajęcia rehabilitacji ruchowej w postaci kinezyterapii indywidualnej, grupowej i masażu klasycznego. Z tytułu specyfiki placówki i uczniów do niej uczęszczających często forma każdych zajęć jest inna i dostosowana do poziomu intelektualnego, zaawansowania zmian chorobowych czy zainteresowań uczniów i ich potrzeb, niekoniecznie związanych z konkretną dysfunkcją narządu ruchu.

         Każde zajęcia są ciekawe i absorbujące dziecko do ciężkiej pracy, której niechętnie się oddają w momencie gdy konkretne działanie nie będzie trafione w zaspokojenie ich potrzeb. Z tego powodu ćwiczenia korekcyjne prowadzone są w różnych pracowniach dostosowanych do potrzeb i możliwości uczniów. Niejednokrotnie ten sam zabieg zaaplikowany w różnych okolicznościach inaczej oddziałuje na dzieci i aktywuje je do ćwiczeń. Wykorzystuje się więc salę Integracji Sensorycznej, salę doświadczania świata czy salę gimnastyczną oraz jeden raz w tygodniu basen MOSiR w Stalowej Woli, gdzie uczniowie w środowisku wodnym o wiele chętniej pracują nad jakością swojego ciała. Ta forma zajęć cieszy się dużym zainteresowaniem wśród uczniów, czego dowodem jest systematyczne i liczne uczęszczanie na basen.

         W profilaktyce wad postawy ciała bardzo dużą rolę wśród uczniów odgrywa sport i różne jego dyscypliny. Uczniowie trenują lekką atletykę, sporty drużynowe, bocce, kręgle i wiele innych. Swoje umiejętności reprezentują na licznych zawodach, na których zawsze zdobywają medale. Sport jest dla nich tą formą aktywności, która łamie wszelkie bariery a ponadto utrzymuje organizm w znakomitej kondycji.

 

Tomasz Konieczny

Pole tekstowe: KOREKCJA WAD POSTAWY
Strzałka w lewo: POWRÓT
Pole tekstowe: „Mądrość życia poznaje się przez miłość, przez cierpienie, przez doświadczenie.”
Ks. Jan Twardowski