W szkole od niedawna prowadzone są zajęcia w Sali Doświadczania Świata. Sala doświadczania świata jest elementem wieloprofilowej, kompleksowej metody usprawniania dzieci i młodzieży. W specjalnie wyodrębnionym do tego celu pomieszczeniu, uczeń ma możliwość dozować różne bodźce oddziałujące na jego zmysły takie jak: wzrok, słuch, dotyk, węch, a także dostarczać sobie wrażeń kinestetycznych czucia głębokiego tj. czucia płynącego z mięsni i stawów własnego ciała.

         Sala do terapii jest wyciszona i zaciemniona. Wyposażenie stanowią wygodne siedziska i materace zapewniające komfortowe warunki podczas proponowanej stymulacji. Znajduje się tam podświetlana kolumna wodna wraz z fontanną światłowodów. Lustro podświetlane, obrotowa kula lustrzana, reflektory świetlne z kolorowymi tarczami tworzącymi ruchome obrazy na ścianach. Wymienione urządzenia umożliwiają tworzenie różnorodnych wizualizacji świetlnych. Dopełnieniem do zajęć może być tło muzyczne ze specjalnie opracowanym zestawem płyt CD , a także dostarczenie przyjemnych wrażeń węchowych wykorzystując do tego celu naturalne olejki aromatyczne.

         Często osoby niepełnosprawne z powodu swoich ograniczeń doświadczają braku bodźców i możliwości odbierania ich. Ogranicza to ich motywację do podejmowania jakichkolwiek działań, wiedzę o samym sobie oraz otaczającym świecie. Dotyczy to przede wszystkim osób z głębszymi deficytami psychofizycznymi, ale również osób z zaburzeniami psychospołecznymi. Terapia w sali doświadczania świata jest dla nich możliwością jednoczesnego pobudzenia wszystkich zmysłów i znalezienia nowej drogi dotarcia do dziecka, którego głęboka niepełnosprawność lub inne zaburzenia często nie pozwalają na nawiązanie prawidłowej komunikacji i znacznie uniemożliwiają podjęcie jakiejkolwiek aktywności.          Zastosowanie tej metody w realizacji indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych przynosi wymierne efekty. Uatrakcyjnia dotąd prowadzone zajęcia, stwarza uczniom warunki do poznawania, rozwoju i komunikacji. Zapewnia odprężenie, wypoczynek i aktywną likwidację stresu .

Marta Karbarska

Pole tekstowe: SALA POLISENSORYCZNA
Strzałka w lewo: POWRÓT
Pole tekstowe: „Wyzwanie nie czeka. Życie nie ogląda się za siebie. Tydzień to aż nadto, by zdecydować, czy godzimy się na nasz los, czy nie.”
Paulo Coelho