Pole tekstowe: METODA MARII MONTESSORI

         W roku szkolnym 2007/2008 nasza placówka ze środków unijnych została wyposażona w salę Marii Montessori. Metodą Montessori prowadzone są zajęcia korekcyjno - kompensacyjne głównie z uczniami szkoły podstawowej.

„Pomóż mi samemu to zrobić” - takimi słowami zwróciła się kiedyś do Montessori je uczennica. Ta prośba sformułowana przez małą dziewczynkę najlepiej streszcza, na czym polega metoda Marii Montessori. Każde dziecko chce się uczyć, a najlepiej i najszybciej uczy się przez pracę i zabawę. Dzieci posiadają w sobie wewnętrzną, wrodzoną siłę ku temu, by się rozwijać, należy tylko stworzyć im do tego odpowiednie warunki.

Montessori w taki sposób opracowała i podzieliła materiały dydaktyczne, którymi pracuje uczeń, że wspomagają one jego rozwój, zachowała w nich zasadę stopniowanie trudności, przechodzenia od materiału konkretnego do bardziej abstrakcyjnego. Budzi on ciekawość i zainteresowanie dziecka, wyzwala różne formy aktywności.

 

Metoda Marii Montessori opiera się na kilku zasadach:

 

Zasada swobodnego wyboru materiału.

W sali Montessori wszystkie materiały są zawsze dostępne, ułożone tematycznie na półkach, w zasięgu ręki dziecka. Dziecko samodzielnie podejmuje decyzję, z którym materiałem będzie pracować. Łatwo wyróżnić dwa rodzaje wyborów podejmowanych przez dzieci. Pierwszy - to wybór spontaniczny, kiedy sięga ono po konkretny przedmiot pod wpływem chwilowego zaciekawienia wywołanego m.in. jego zewnętrzną atrakcyjnością. Jest to zainteresowanie nietrwałe, charakterystyczne dla dzieci rozpoczynających edukację montessoriańską. Drugi rodzaj wyboru, to wybór świadomy, dokonywany dopiero wtedy, gdy dziecko wie już, jakie jest przeznaczenie danego przedmiotu; co z nim można zrobić, czemu on służy. Wszystkie materiały w sali Montessori są podpisane.

Zasada swobodnego wyboru miejsca.

 

Uczeń sam wybiera miejsce pracy. Może pracować przy stole, na podłodze. Tam, gdzie zdecyduje i gdzie pozwalają na to granice naszego rozsądku i możliwości organizacyjnych. Oczywistym jest, że dziecko jest zawsze obserwowane przez nauczyciela.

Strzałka w lewo: POWRÓT
Pole tekstowe: „Nie przepracowałem ani jednego dnia w swoim życiu. Wszystko co robiłem to była przyjemność.”
Thomas Alva Edison

Zasada porządku.

Każdy przedmiot w klasie ma swoje miejsce - skąd został wzięty, tam zostaje odniesiony. Podobnie - każda osoba także ma swoje miejsce i wie, co do niej należy. To proste - dzieci kochają porządek. Porządek w otoczeniu - porządek
w sercu.

Zasada transferu.

Każdy z materiałów to “ogniwo”, logicznie powiązane w długi “łańcuch”. Każde “ogniwo” zawiera w sobie cechy materiału poprzednio wprowadzonego plus jedna cecha więcej. Informacje, kompetencje, umiejętności opanowane podczas pracy z materiałem dziecko przenosi na otoczenie. Przenoszenie cech w obrębie materiału i przenoszenie umiejętności na otaczające dziecko środowisko, to właśnie zasada transferu.

Zasada własnego działania i powtarzania.

 

Typowe dla nabywania nowych umiejętności jest intensywne zwrócenie się dziecka ku określonej dziedzinie ludzkich działań, a wraz z tym fenomen powtarzania. Założeniem jest, że dziecko rozwija się zgodnie z programem wyznaczonym własnymi zainteresowaniami, potrzebami, możliwościami intelektualnymi, fizycznymi, itp. Jeżeli ma potrzebę powtarzania czynności - akceptujemy to.

 

Zasada samokontroli.

 

Materiał montessoriański jest tak skonstruowany, że pozwala dzieciom, samodzielnie stwierdzić, czy daną pracę wykonały dobrze czy źle, w którym miejscu nastąpiła pomyłka i jak ten błąd naprawić.

Agnieszka Marchut