Pole tekstowe: METODA TOMATISA — STYMULACJA AUDIO—PSYCHO—LINGWISTYCZNA

 

         W roku szkolnym 2005/2006 nasza placówka wyposażona została w sprzęt do prowadzenia terapii metodą Tomatisa. Metoda ta wdrażana jest przez Instytut Fizjologii i Patologii słuchu oraz Ogólnopolską Fundację Edukacji Komputerowej w ramach umowy z Ministerstwem Edukacji i Nauki.

         Profesor Alfred Tomatis opracował metodę usprawniania czynnego słuchania tzw. treningu słuchowego, którą stosuje się u osób z zaburzeniami uwagi słuchowej i lateralizacji słuchowej. Źródło zaburzeń uwagi słuchowej może leżeć już we wczesnym dzieciństwie: przeżycia, urazy emocjonalne, adopcja, pobyt w szpitalu, nawracające zapalenia uszu itd. Objawy mające sugerować istnienie u danej osoby zaburzeń uwagi słuchowej to: zaburzenie koncentracji uwagi, dysleksja, trudności w nauce (czytanie i pisanie), błędna interpretacja pytań, konieczność powtarzania pytań, niewyraźne pismo, ubogie słownictwo, problemy z płynnością i wyrazistością wypowiedzi, zaburzenia zachowania, brak wiary w siebie, napięcie emocjonalne itp. Wiele tego typu objawów obserwuje się w praktyce szkolnej, co świadczyć może o zaburzeniach uwagi słuchowej.

         Terapia metodą Tomatisa jest terapią wspomagającą usprawnianie zaburzonych funkcji i wykorzystywana jest między innymi dla dzieci i młodzieży z problemami szkolnymi. Terapia poprzedzona jest badaniem (test uwagi słuchowej) z wykorzystaniem dźwięków na określonych pasmach częstotliwości. Daje to szansę doboru odpowiedniego programu dźwiękowego do występujących zaburzeń.

         Terapia z wykorzystaniem tego rodzaju muzyki jest pomocna w leczeniu: dysleksji, autyzmu, nadpobudliwości ruchowej (ADHD), jąkaniu, zaburzeń głosu. Pod jej wpływem poprawia się pamięć, koncentracja, redukowany jest stres, napięcie, drażliwość.

 

 

Strzałka w lewo: POWRÓT
Pole tekstowe: „Najpiękniejsze, co jest na świecie, to pogodne oblicze.”
Albert Einstein