Pole tekstowe: BIOFEEDBACK

         EEG Biofeedback to naukowo opracowana metoda rehabilitacyjna umożliwiająca trening mózgu w celu poprawienia jego efektywności i uzyskania kontroli nad procesami fizjologicznymi zachodzącymi
w naszym organizmie, zwykle niedostępnymi dla naszej świadomości.

Stosując EEG Biofeedback możemy polepszyć czynność bioelektryczną mózgu. Stwarza to duże możliwości w leczeniu różnych zaburzeń neurologicznych, psychosomatycznych, psychiatrycznych,          Biofeedback, czyli biologiczne sprzężenie zwrotne, oznacza możliwość modyfikowania procesu fizjologicznego i nadawania mu pożądanego kierunku, poprzez podawanie bezpośrednich informacji zwrotnych dotyczących parametrów tego procesu.

Celem treningów EEG Biofeedback jest osiągnięcie takiego stanu mózgu, aby wytworzyć utrwalony odpowiedni wzorzec reagowania – tak zoptymalizować pracę mózgu, by przy jednoczesnej relaksacji posiadać umiejętność pełnej koncentracji. Zasada działania EEG Biofeedback polega na komputerowej analizie zapisu EEG pacjenta podłączonego poprzez elektrody do systemu. Pacjent kontroluje przebieg wideogry wyłącznie poprzez swoje myśli.

Podczas treningu terapeuta dostraja pożądane parametry fal mózgowych pacjenta tak, by zastymulować powstawanie nowych korzystnych wzorców lub hamować te niewłaściwe. Dzięki treningowi można się nauczyć panowania nad poszczególnymi funkcjami organizmu, kierowanymi przez automatyczny układ nerwowy.

Biofeedback - to metoda bezpieczna zalecana zarówno ludziom zdrowym, pragnącym poprawić efektywność pracy mózgu, zmniejszyć poziom stresu, jak również osobom z różnymi schorzeniami OUN, chorobami narządowymi lub zaburzeniami psychosomatycznymi.

         Metoda EEG Biofeedback jest szczególnie przydatna w terapii dzieci.

 

Wskazania do stosowania treningu Biofeedback:

Ludzie zdrowi chcący poprawić efektywność pracy mózgu:

Uczniowie

Studenci

Dziennikarze

Sportowcy

Artyści

Menadżerowie

Kadra kierownicza

Ludzie chorzy (wybrane jednostki chorobowe):

Syndrom ADD, ADHD

Autyzm

Agresja

Anoreksja

Bulimia

Bezdech

Ból przewlekły

Nerwice

Jąkanie

Niepokój psychoruchowy

Parkinsonizm

Padaczka

Psychozy

Problemy szkolne u dzieci

Stres

Stwardnienie rozsiane

Uzależnienia

Uszkodzenie pourazowe mózgu

Zaburzenia snu

Zaburzenia pamięci

Zaburzenia mowy

Zaburzona samoocena

 

Biofeedback to trening: systematyczności, cierpliwości, motywacji, woli i koncentracji.

Brak tych elementów znacznie ograniczy możliwości treningu.

 

Irena Such

Strzałka w lewo: POWRÓT
Pole tekstowe: „Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy.”
Albert Einstein