Pole tekstowe: POWIATOWY PRZEGLĄD ZEPOŁÓW SZKOLNYCH O „GĘSIE PIÓRO”
Pole tekstowe: „Nadzieja przychodzi do człowieka wraz z drugim człowiekiem.”
Alighieri Dante

20 kwietnia 2009r szkolny teatr " Razem" brał udział w Powiatowym Przegladzie Zespołów szkolnych
„O Gęsie Pióro" w Spółdzielczym Domu Kultury. Uczniowie zaprezentowali pełny humoru i kolorowych scen bajkowych kabaret. Pokazali jak ze świata bajki można przejść do innego wymiaru czasowego czyli do nowoczesności, techniki i komputeryzacji. Uczniów przygotowała Krystyna Teper i Dorota Baran

Krystyna Teper

Strzałka w lewo: POWRÓT