Pole tekstowe: AUTYZM I CO DALEJ — DROGOWSKAZY

W sobotę, 8 października odbyła się konferencja dla rodziców na temat „Autyzm i co dalej -  drogowskazy”. Spotkanie to miało formę szkoleniową i zostało przygotowane w ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Szczególnej Troski „Nadzieja”. Prowadzący, pan Jacek Śmigiel w swoim wystąpieniu zawarł podstawowe informacje na temat autyzmu, jakie są jego konsekwencje dla dziecka i jak może wyglądać przyszłość takiego dziecka i jego rodziny. Informacje prezentowane przez prowadzącego były rzetelne zawierały też wskazówki gdzie szukać dodatkowych wiadomości i pomocy dla dziecka z autyzmem. Nie były to jednak mrzonki czy złudne nadzieje co do rozwoju dzieci ze wspomnianym zaburzeniem rozwojowym lecz racjonalne i pomocne uwagi. Rodzice zainteresowani tematem zadawali liczne pytania a na sali i w „kuluarach” toczyła się ożywiona dyskusja. Za zakończenie każdy uczestnik konferencji otrzymał zaświadczenie i broszurę z materiałami ze szkolenia. Mamy nadzieję, że w przyszłości uda nam się organizować podobne spotkania z fachowcami z różnych dziedzin.

 

Monika Pieńczewska

Strzałka w lewo: POWRÓT
Pole tekstowe: „Często szuka się sensu życia przy pomocy bezsensownych metod.”
Aldous Huxley