Pole tekstowe: II WOJEWÓDZKA KONFERENCJA I KONKURS INFORMATYCZNY
Pole tekstowe: „Nie bój się cieni, one świadczą o tym, że gdzieś znajduje się światło.”
Oscar Widle

W dniu 18 marca 2010 r. w Zespole Szkół Nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli odbyła się II Wojewódzka Konferencja Informatyczna. Z inicjatywą zwołania Konferencji wystąpiła Dyrektor Zespołu Barbara Nabrzeska. Organizatorami spotkania połączonego z Konkursem Informatycznym dla uczniów były nauczycielki informatyki: Zuzanna Mikuła, Elżbieta Partyka
i Bożena Polańska. Uczestnicy konkursu sprawdzą swoje umiejętności w zakresie obsługi programów Excel i Kalkulator.
Kolejny raz do konkursu przystąpili uczniowie ze Szkolnych Ośrodków Szkolno – Wychowawczych z Grębowa, Mielca
i Jarosławia oraz z Zespołu Szkół nr 6. Udział w konkursie wzięli także uczniowie ze Szkoły Specjalnej w Rzeszowie oraz ze Szkoły Podstawowej Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Stalowej Woli. Kuratorium Oświaty w Rzeszowie na konferencji reprezentowała Zofia Igras Dyrektor Wydziału Kontroli. Obecność potwierdzili również przedstawiciele organu prowadzącego Wicestarosta Powiatu Stalowowolskiego Janusz Zarzeczny oraz Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Zdrowia Powiatu Stalowowolskiego
Bożena Karlik.

Dzięki pracowniom internetowym, które powstały w naszej szkole, uczniowie mają możliwość korzystania z Internetu na zajęciach technologii informatycznej i na wszystkich innych zajęciach z przedmiotów szkolnych oraz na zajęciach poza lekcyjnych tj.: kółko informatyczne, świetlica socjoterapeutyczna. Staraniem naszym, nauczycieli praktyków, jest zapewnienie uczniom dostępu do wzajemnie uzupełniających się źródeł wiedzy i dostarczenie im potrzebnych wiadomości za pośrednictwem różnorodnych nośników informacji: dźwięku, obrazu, druku. Taki sposób kształcenia przyczynia się do uruchomienia różnorodnych aktywności uczących się dzieci w sferze: spostrzeżeniowej, manualnej, intelektualnej i emocjonalnej.

Wdrażanie kształcenia multimedialnego, szerokie stosowanie nowych technologii edukacyjnych, bogactwo programów multimedialnych - chętnie wykorzystywanych przez naszych uczniów - w istotny sposób przyczynia się do uatrakcyjnienia zajęć i co najważniejsze do efektywnej realizacji treści programowych.

Obsługa komputera nie jest łatwa dla ucznia niepełnosprawnego, dlatego wprowadzamy podczas zajęć elementy zabawy (np. humorystyczne teksty, gry, animacje, dźwięki), to uczyni ją o wiele bardziej przystępną. Stosowane programy komputerowe są „przyjazne” tzn., że mogą dostosować się do tempa pracy ucznia, a w przypadku błędnego wykonania ćwiczenia pozwalają na powtórne rozwiązanie zadania, eliminując jednocześnie lęk przed niepowodzeniem, niechęć do dalszej pracy, brak motywacji do podejmowania nowych zadań oraz wiarę we własne możliwości.

Zastosowanie komputerów w nauczaniu to także praktyczne zapoznanie uczniów wszystkich klas z podstawami obsługi komputera i niektórych programów użytkowych przydatnych najpierw w procesie uczenia się, czy wykonywania zadań na zajęciach z różnych przedmiotów, potem być może w działalności zawodowej. Umiejętności te są  pomocne uczniom w znalezieniu pracy. Przy tym realizuje się główne cele szeroko pojętej rewalidacji, czyli integracji społecznej i osiągnięcie pewnego sukcesu w życiu. Jest to więc praktyczne osiąganie jednego ze strategicznych celów edukacji, jakim jest przygotowanie ucznia do aktywnego funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym. Staramy się, aby nasi absolwenci byli pełnoprawnymi członkami społeczeństwa, stwarzamy im warunki do korzystania z technologii informacyjnej, aby nie czuli się wyalienowanymi z otaczającej ich rzeczywistości medialnej i mieli otwarte „okno na świat”.

 

Do organizacji Konferencji włączyła się szkoła zawodowa. Nauczycielki od praktycznej nauki zawodu zadbały
o estetykę stołu i przygotowanie potraw na poczęstunek. Swoim niezwykłym kunsztem kucharskim wykazały się Panie: Maria Kozłowska, Justyna Swat  i  Monika Pieńczewska. Panie pokazały swoje umiejętności kulinarne, które dostrzegli wszyscy uczestnicy Konferencji. Na stołach pojawiły się kanapki pięknie udekorowane wiosennymi nowalijkami, gustownie ułożone owoce i wyborne ciasta. Największą uwagę przykuła nasza polska apetyczna pomidorówka oraz smakowicie pachnący schab z pieczarkami i soczystą surówka z kapusty. Pyszne potrawy wszystkich wprawiły w dobry nastrój, zachęciły do wzajemnych rozmów, wymiany doświadczeń i podzielenia się wrażeniami oraz odczuciami ze spotkania.

Szczególne podziękowania organizatorzy Konferencji składają Prezesowi oraz całemu Zarządowi Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Szczególnej Troski „Nadzieja” za udzielenie wsparcia finansowego. Za przekazaną kwotę pieniężną zostały kupione nagrody dla uczniów biorących udział w Konkursie Informatycznym: kalkulatory oraz słodycze, a także przygotowany poczęstunek.

Serdeczne podziękowania za pomoc w organizacji konferencji składają organizatorzy:

Zuzanna Mikuła, Elżbieta Partyka i Bożena Polańska

 

 

 

 

 

Bożena Polańska

Strzałka w lewo: POWRÓT