Pole tekstowe: WOJEWÓDZKA KONFERENCJA I KONKURS INFORMATYCZNY
Pole tekstowe: „To człowiek człowiekowi jest najbardziej potrzebny do szczęścia.”
Paul Thiry Holbach

Dnia 12 maja 2009 r. w Zespole Szkół Nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli z inicjatywy Dyrektora Szkoły Barbary Nabrzeskiej odbyła się Wojewódzka Konferencja Informatyczna. Organizatorami  były nauczycielki informatyki: Zuzanna Mikuła, Elżbieta Partyka i Bożena Polańska. Zaproszenie do udziału w konferencji przyjęli nauczyciele i uczniowie z: Grębowa, Jarosławia, Leżajska, Mielca, Tarnobrzega i Stalowej Woli.

Honorowymi gośćmi byli: Wicestarosta Stalowowolski Janusz Zarzeczny oraz Naczelnik Wydziału Edukacji,  Kultury i Zdrowia Bożena Karlik.

         Tematyka konferencji obejmowała „Wykorzystanie komputera w pracy z uczniem z obniżoną sprawnością intelektualną” – dla dyrektorów i nauczycieli. Obsługa i wykorzystanie komputerowych programów użytkowych – konkurs dla ucznia. Konkurs przebiegał pod hasłem przewodnim: „Kartka okolicznościowa z okazji Dnia Matki”.          Celem konkursu było: poszerzanie zainteresowań informatycznych uczniów, motywowanie ich do zdobywania nowych umiejętności, promowanie osiągnięć uczniów i ich nauczycieli. Uczniowie wykazali się doskonałą praktyczną umiejętnością korzystania z komputera i oprogramowania w dziedzinie technologii informacyjnej. Stworzone kartki okolicznościowe zachwycały komisję oceniającą oryginalnością grafiki i pomysłowością wykonania. Za udział w konkursie uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe, a ich opiekunowie zasłużone podziękowania.

         Spotkanie dało okazję do konfrontacji z innymi specjalistami w tej dziedzinie, do wymiany doświadczeń
i wzajemnych poglądów, a także do zaakcentowania, że komputer stanowi szczególnie wartościowe narzędzie edukacyjne w szkolnictwie specjalnym.

         Organizacja konkursu stwarzała możliwości współpracy między nauczycielami różnych przedmiotów. Szczególny wkład w przygotowanie wniosły klasy przysposabiające do pracy dbając o estetykę nakrycia stołu

i kompozycje potraw. Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „Nadzieja”  wykonały dla uczestników rękodzieła. Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Szczególnej Troski „Nadzieja” wspomogło organizatorów.

Bożena Polańska

Strzałka w lewo: POWRÓT