Pole tekstowe: KONKURS CZYTELNICZY

         Rok 2013 został ogłoszony Rokiem Juliana Tuwima. Aby uczcić pamięć o poecie, w naszej szkole został przeprowadzony konkurs czytelniczy poświęcony jego twórczości, zatytułowany „Julian Tuwim – Czarodziej Słów”. Celem konkursu było popularyzowanie utworów Tuwima, rozwijanie zainteresowań i zamiłowań czytelniczych oraz doskonalenie umiejętności czytania.

W konkursie wzięło udział pięćdziesięciu pięciu uczniów ze wszystkich poziomów edukacyjnych.
         Z każdej grupy wiekowej wyłoniono trzech zwycięzców. Dla wszystkich uczestników przewidziane zostały „słodkie nagrody”, a dla laureatów upominki rzeczowe (książki, przybory szkolne, itp.).

 

Ewa Sołtysiak

Strzałka w lewo: POWRÓT
Pole tekstowe: „Nie wystarczy dużo wiedzieć aby być mądrym.”
Heraklit z Efezu