Pole tekstowe: JUBILEUSZ 50-LECIA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 6 SPECJALNYCH
Pole tekstowe: „Nie trzeba bać się tego, co trudne...”
Jan Twardowski
Strzałka w lewo: POWRÓT

MSZA ŚWIĘTA I POŚWIĘCENIE TABLICY PAMIĄTKOWEJ

     08 czerwca 2010 r. to data szczególna. W tym dniu Zespół Szkół nr 6 Specjalnych obchodził 50-lecie swojego istnienia oraz otrzymał imię ks. Jana Twardowskiego. Obchody jubileuszowe rozpoczęły się Mszą Świętą w Parafii Akademickiej p.w. Świętej Jadwigi Królowej. We Mszy uczestniczyli goście honorowi, nauczyciele, absolwenci, pracownicy szkoły, rodzice  i uczniowie. Przed ołtarzem dzielnie trwały poczty sztandarowe.

     Koncelebrze przewodniczył Jego Ekscelencja ksiądz biskup Edward Frankowski, do którego na początku Mszy Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych Pani Barbara Nabrzeska skierowała następujące słowa: „ Ekscelencjo, Najdostojniejszy Księże Biskupie.

     Społeczność Zespołu Szkół Nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli, tą uroczystą Mszą Świętą rozpoczyna niezwykle ważne, historyczne wydarzenie, jakim stanie się nadanie naszej szkole imienia ks. Jana Twardowskiego.

     Gromadzimy się tu całym zespołem, są z nami ci, dzięki którym na co dzień możemy funkcjonować, a także życzliwi nam goście
i przyjaciele. Przychodzimy prosić o modlitwę za naszą szkolną społeczność oraz za naszych dobroczyńców, jak również o poświęcenie tablicy pamiątkowej.

Ta prośba przychodzi nam o tyle łatwiej, że myślimy o Księdzu Biskupie jako o naszym Przyjacielu. Żywo w pamięci mamy spotkania
z Księdzem Biskupem przy okazji bierzmowania życzliwe zrozumienie i zapadające w serca słowa.

Cieszymy się, że Ksiądz Biskup jest z nami i przewodniczy tej uroczystej celebrze.”

           Uroczysta celebra przebiegała w obecności życzliwych szkole Pasterzy Kościoła, koncelebrantów Mszy Świętej: ks. Prałata Jana Kozioła, proboszcza parafii Św. Floriana ks. Prałata dr Mariana Balickiego, Dziekana ks. Edwarda Madeja, Dziekana KUL w Stalowej Woli ks. prof. dr hab. Mariana Wolickiego, katechety Ryszarda Sałka, proboszcza parafii Akademickiej ks. Mariusza Kozłowskiego.

           Nasi nauczyciele i uczniowie brali czynny udział w liturgii. Słowo Boże proklamowali: Pan Damian Skiba i Pani Agata Urbaś. Modlitwę wiernych czytali: Pani Lidia Skiba, Pani Barbara Kaczkowska i Pani Renata Kotuła oraz uczniowie: Beata Kasprzyk i Ewa Urbanik. Dary ołtarza niesione były przez uczniów i nauczycieli: Izabellę Tofil, Huberta Kaczkowskiego, Pana Janusza Antosiewicza
i Panią Czesławę Irsmanbet.

Psalm śpiewały: Pani Ewelina Ochal i Pani Anna Tur.

O oprawę liturgiczną uroczystej Eucharystii zadbał ksiądz katecheta Ryszard Sałek pracujący w naszej szkole. W służbie ołtarza uczestniczyli nasi wychowankowie: Tomasz Armata, Konrad Zieliński i Patryk Piórkowski.

           W czasie uroczystej eucharystii nastąpiła doniosła chwila poświęcenia tablicy pamiątkowej nadania Zespołowi Szkół nr 6 Specjalnych imienia ks. Jana Twardowskiego.

           Na zakończenie Mszy Dyrektor Pani Barbara Nabrzeska wystąpiła z podziękowaniami mówiąc:„W imieniu całej społeczności szkolnej serdecznie dziękuję za modlitwę i poświęcenie naszej tablicy pamiątkowej. Nasza tu obecność - wierzących jest oczywistą potrzebą przeżywania tego ważnego wydarzenia przed Bogiem i Jego błogosławieństwem.

           Nasz Patron ks. Jan Twardowski jest przykładem człowieka wielkiej wiary, który tak o niej pisał: „Wiarę wyniosłem z domu, ale kiedy modliłem się jako dziecko, nie zastanawiałem się nad tym co to znaczy „wierzyć” albo nie wierzyć”. Pytają mnie: „Kto nauczył księdza wiary?” Odpowiadam: „ Matka”. Nikt tak nie potrafi nauczyć wiary. Potem studiowałem, byłem na teologii, spotykałem mądrych ludzi... To też mi bardzo dużo dawało. Ale wiara przekazywana przez matkę była najważniejsza. To nie była teologia. Ona życiem swoim świadczyła o wierze.”

           My będąc obecni tu w świątyni świadczymy o wierze podążając za naszym patronem.

Niech Ekscelencja pozwoli podziękować, w tym miejscu ks. katechecie Ryszardowi Sałkowi za otwarcie bram świątyni, a także za dobrą współpracę na co dzień.

Serdeczne: Bóg zapłać!

Jeszcze raz dziękuję Jego Ekscelencji za pasterską posługę i zapraszam na dalszą część uroczystości.”

UROCZYSTY POCHÓD

      Po nabożeństwie cała społeczność szkolna wraz z nauczycielami i rodzicami oraz zaproszonymi gośćmi podążała barwnym, szerokim korowodem do Miejskiego Domu Kultury. W uformowanym pochodzie nie zbrakło pocztów sztandarowych ze stalowowolskich szkół. Przemarsz ulicami Stalowej Woli do Miejskiego Domu Kultury  uświetniła Orkiestra Dęta MDK pod dyr. Mieczysława Parucha. Wszyscy marszowym krokiem, w słoneczny dzień, w pogodnych nastrojach szli świętować obchody Jubileuszu naszej szkoły.

  AKADEMIA - CZĘŚĆ OFICJALNA

     Zgromadzeni na uroczystości w sali Miejskiego Domu Kultury uczestniczyli w projekcji filmu przedstawiającego historię, dorobek
i osiągnięcia szkoły w minionym pięćdziesięcioleciu, zmieniającą się kadrę pedagogiczną, administracyjną i kierowniczą oraz codzienną pracę dydaktyczną i wychowawczą. Wydarzenia i fakty z kart historii szkoły przedstawiali Dyrektorzy kierujący placówką na przestrzeni lat: Pani Janina Skraba, Pan Henryk Gajewski, Pani Lidia Kasprzyk, Pani Czesława Irsmanbet, Pani Barbara Nabrzeska.

           Uroczysta akademia rozpoczęła się wejściem na scenę pocztów sztandarowych pod komendą płk Mariana Heroka.

Imprezę jubileuszową zainaugurowała Pani Barbara Nabrzeska Dyrektor Zespołu Szkół nr 6 Specjalnych, jako gospodarz uroczystości powitała gości. Jubileusz świętowali z nami: ks. Prałat Jan Kozioł, przedstawiciel biura posła do parlamentu europejskiego Tomasza Poręby – Pan Rafał Weber, asystentka poseł Renaty Butryn – Pani Katarzyna Zarzycka, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – Pan Antoni Błądek, przedstawiciel biura marszałka województwa podkarpackiego – Pan Tomasz Burdzy, starosta powiatu stalowowolskiego - Pan Wiesław Siembida, wicestarosta powiatu stalowowolskiego – Pan Janusz Zarzeczny, przedstawiciel prezydenta miasta Stalowej Woli – Pan Andrzej Dorosz. Udział w uroczystości wziął wiceprezes Elektrowni Stalowa Wola – Pan Wacław Wielgosz.

Spotkania jubileuszowe uświetnili swoją obecnością naczelnicy Wydziału Edukacji, Kultury i Zdrowia Powiatu Stalowowolskiego
i Urzędu Miasta Stalowej Woli.

           Z okolicznych miast i gmin przybyli starostowie, burmistrzowie i wójtowie. Zaproszenie przyjęli przedstawiciele służb mundurowych: Policji, Straży Pożarnej i Wojska Polskiego.

Obecnością swoją zaszczycili gospodarzy jubileuszu przewodniczący i przedstawiciele nauczycielskich związków zawodowych: ZNP
i NSZZ „Solidarność”, Dyrektorzy przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych powiatu stalowowolskiego.

Szczególnie gorąco zostali przywitani Dyrektorzy szkół specjalnych i ośrodków szkolno – wychowawczych, placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz  kierownicy ośrodków edukacyjno – rehabilitacyjnych, a także instytucji pożytku publicznego, kierownicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Stalowej Woli.

Wśród gości byli pracownicy naukowi Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Nie zabrakło szacownych emerytów – byłych pracowników naszej szkoły: Pani Janiny Skraba, Pani Lidii Kasprzyk i Pana Henryka Gajewskiego.

Szczególnie miło została zauważona obecność naszego kolegi Dyrektora Marka Zaleśnego. Wyjątkowo ciepłymi słowami byli przywitani najbliżsi: rodzice naszej młodzieży, przedstawiciele Rady Rodziców, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, a nade wszystko uczniowie - „w których wszelkie nasze wysiłki odnajdują swój cel i sens”.

W tym miejscu serdeczne podziękowania zostały skierowane do ludzi dobrej woli, „którzy wspierają nasze inicjatywy na rzecz osób niepełnosprawnych oraz przekazali środki na potrzeby dzisiejszej uroczystości”.

     Miała miejsce chwila niezwykle podniosła, a mianowicie nadanie imienia ks. Jana Twardowskiego wszystkim szkołom wchodzącym
w skład Zespołu Szkół nr 6 Specjalnych.

 

 AKADEMIA – CZĘŚĆ ARTYSTYCZNA

     Dalszą część uroczystości jubileuszowych prowadził Pan Tomasz Konieczny. Część artystyczną w wykonaniu uczniów naszej szkoły, nauczycieli i zaproszonych gości stanowiło przedstawienie zatytułowane „Żywioły”. Spektakl łączył elementy teatru, tańca, urozmaicony był zmieniającym się podkładem muzycznym oraz pokazami strojów, wykonanych przez rodzica ucznia Panią Iwonę Gorczycę. Przedstawienie utrzymane było w baśniowym klimacie, kreowania świata – wody, ognia, ziemi i powietrza. Autorski program opracowała i wyreżyserowała Pani Krystyna Teper. Podkład muzyczny opracowała Pani Ewelina Ochal. Oryginalność rekwizytów, scenografii, kostiumów spektaklu wzbudziła podziw i aplauz widowni. Część artystyczna była efektem wspólnej pracy naszych nauczycieli oraz uczniów, ich wielogodzinnych prób na scenie. Program wzbogaciły młode utalentowane wokalistki z Zespołu Muzycznego „JAVANICA” pod kier. Pani Ewy Wojnarowskiej. Uroczystość uświetnili tancerze Szkoły Tańca „MERENGUE” Pana Piotra Kiszki.

WYSTAWA FOTOGRAFII  I PRAC PLASTYCZNYCH

Atrakcją obchodów Jubileuszu było zwiedzanie wystawy fotografii i prac plastycznych naszych uczniów. Wystawę fotografii upamiętniającej wydarzenia szkoły przygotowała Pani Elżbieta Woźniak. Przy okazji zwiedzania w miłej, serdecznej atmosferze uczniowie, nauczyciele i rodzice wspominali wspólnie spędzone chwile na wycieczkach, zielonych szkołach, piknikach, zabawach. Wystawa przedstawiała fotografie z życia szkoły na przestrzeni lat. Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem. Zwiedzający dokonywali wpisów do „Księgi pamiątkowej”, wyrażając swoje refleksje związane z uroczystością jubileuszową.

 PRZYJĘCIE OKOLICZNOŚCIOWE

W restauracji „Sezam” w Stalowej Woli odbyło się okolicznościowe przyjęcie dla gości świętujących Jubileusz szkoły. Spotkanie było okazją do wspomnień ze wspólnych lat pracy, wycieczek, zabaw, imprez szkolnych, do których zawsze wracamy. W miłej atmosferze wspomnień goście otrzymali pamiątkową publikację – „50 lat pracy rewalidacyjno – terapeutycznej szkolnictwa specjalnego w Stalowej Woli”.

Bożena Polańska