Pole tekstowe: JASEŁKA 2013

W środę, 18 grudnia w świąteczną atmosferę wprowadził wszystkich montaż słowno- muzyczny „Dzieciątko niesie miłość”, w wykonaniu dzieci, nauczycieli, rodziców oraz zaproszonych gości. Aktorzy w barwny sposób zaprezentowali historię Bożego Narodzenia, począwszy od zwiastowania, poszukiwania miejsca w Betlejem aż do narodzin Jezusa
w stajence, przybycia pasterzy i złożenia darów przez Trzech Króli.

Słuchaliśmy głosu Anioła, który wskazywał drogę i opowiadał o cudownym Narodzeniu Dzieciątka. Taniec aniołków i śnieżynek wprowadził dużo pozytywnych emocji. Barwny i skoczny taniec pasterzy i górali został zaprezentowany przez uczniów i nauczycieli przy dźwiękach kolędy, śpiewanej przez nauczycielski chór. Trzech Króli z darami poprowadziła Gwiazda Betlejemska, wskazując im drogę do stajenki. W roli jednego z Trzech Króli mogliśmy podziwiać, występującego gościnnie pana Roberta Filę, Starostę Stalowowolskiego.

W biblijne postaci wcieliły się dzieci oraz nauczyciele i rodzice naszych uczniów: pan Dariusz Pawłowski, pani Renata Tutka, pan Piotr Wójcik. Narratorem inscenizacji  była pani dyrektor Barbara Nabrzeska.

Szopka Betlejemska to dzieło rodziców- pana Mieczysława Gorczycy i pana Henryka Króla. Gościnnie wystąpił solista tenor  Piotra Szpara - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Zaleszanach, akompaniował Ryszard Marchewka. Nagłośnienie - Dariusz Domański.

 

Krystyna Teper

 

Strzałka w lewo: POWRÓT
Pole tekstowe: „Stał się taki mały, widzisz — stał się Dziecięciem,
abyś mógł się do niego zbliżyć z zaufaniem.”
św. Josemaria Escriva