Pole tekstowe: III WOJEWÓDZKA KONFERENCJA INFORMATYCZNA
Pole tekstowe: „Ważne jest, by nigdy nie przestać pytać.”
Albert Einstein
Strzałka w lewo: POWRÓT

Bożena Polańska

05 kwietnia odbyła się III edycja Wojewódzkiej Konferencji Informatycznej połączonej z Konkursem Informatycznym dla uczniów. Organizatorami były nauczycielki informatyki Zuzanna Mikuła i Bożena Polańska we współpracy z Dyrekcją Szkoły Panią Barbarą Nabrzeską i Panią Elżbietą Partyką.

1. Zaproszeni goście

 Konferencja zgromadziła znamienitych gości w osobach:

Zofii Igras - Dyrektora Wydziału Kontroli Kuratorium Oświaty w Rzeszowie,

Zofii Domaradzkiej – Grochowalskiej Trenera, Young Digital Planet.

Na konferencję przybyli nauczyciele informatyki – opiekunowie uczestników konkursu ze szkół specjalnych i ośrodków szkolno – wychowawczych województwa podkarpackiego.

Obecni byli przedstawiciele Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych, szkół specjalnych,  szkół podstawowych z oddziałami integracyjnymi, Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Zaproszenie przyjęły zaprzyjaźnione z nami media: Telewizja Stalowowolska „Stella”, radio „Leliwa” oraz tygodnik „Sztafeta”.

2. Harmonogram konferencji

9.00 – Powitanie uczestników;

9.30 – Zapoznanie uczniów z wyposażeniem pracowni komputerowych;

10.00 – 12.00

- konferencja dla nauczycieli;

- konkurs dla uczniów.

12.00 - Podsumowanie konkursu, rozdanie dyplomów i nagród.

13.00 – Obiad.

Spotkanie otworzyła Pani Barbara Nabrzeska Dyrektor Zespołu Szkół Nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli. Witając przybyłych uczestników konferencji wyraziła uznanie dla inicjatywy podjęcia tematyki spotkania, zainteresowania problematyką wykorzystania nowoczesnej technologii w edukacji specjalnej.

3. Wystąpienie Zofii Domaradzkiej – Grochowalskiej Trenera, Young Digital Planet S.A.

Pani Zofia Domaradzka – Grochowalska o sobie:

· Trener, Young Digital Planet S.A.;

· magister psychologii klinicznej (Szkoła Wyższa    Psychologii Społecznej w Warszawie,    oddz. Wrocław, 2008);

· wieloletnie doświadczenie praktyczne    w organizowaniu i prowadzeniu konferencji    i szkoleń dla pracowników oświaty (od 2001r .    zatrudniona w Young Digital Planet SA);

· psycholog w hospicjum św. Tomasza Apostoła    w Sosnowcu (2008-2009);

· prywatnie: niezależnie od profilu pracy    najważniejsze jest dla mnie holistyczne ujęcie    relacji interpersonalnych, człowiek jako    Podmiot - nie przedmiot;

słabości: do buldogów francuskich i radiowej „Trójki”.

Prelegentem spotkania była Pani Zofia Domaradzka – Grochowalska, której temat wystąpienia brzmiał: „Innowacyjne wspomaganie rozwoju języka i możliwości komunikacyjnych u dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną”.

    Każdy uczestnik konferencji otrzymał pakiet materiałów informacyjnych, w tym m.in. płytę demonstracyjną z programami, która jest na tyle zasobna, że  można na niej pracować i wykorzystywać w pracy z dzieckiem.

Uczestnicy zapoznali się z otrzymanymi materiałami dotyczącymi tematyki konferencji. Przyjęli propozycję dalszych spotkań w tej dziedzinie i rozszerzenia współpracy.

W trakcie tej konferencji zebrali się na posiedzeniu nauczyciele informatyki ze szkół specjalnych podejmując temat informatyki w szkole, szans i perspektyw w kontekście możliwości wykorzystania komputera w edukacji specjalnej.

4. Konkurs informatyczny

       Organizatorzy opracowali zasady konkursu na kartkę wielkanocną w programie PAINT. Konkurs przyciągnął uwagę młodych informatyków ze szkół specjalnych w: Rzeszowie i Stalowej Woli, a także z Publicznej  Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Stalowej Woli  oraz ośrodków szkolno – wychowawczych w: Jarosławiu, Leżajsku i Ropczycach. W trakcie konferencji nauczyciele rozstrzygnęli konkurs i dokonali oceny wykonania zadań z konkursowej karty pracy.

    Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie stworzyli piękne karki wielkanocne według własnego projektu, wykazując się doskonałą znajomością obsługi programu graficznego PAINT. Każdy uczestnik konkursu otrzymał rzeczową nagrodę i dyplom. Organizatorzy i gospodarze konferencji składają gratulacje i podziękowania nauczycielom informatyki za świetne przygotowanie uczniów i wyposażenie ich w informatyczne umiejętności.

5.  Realizacja konferencji i konkursu

    Realizacja III Konferencji Informatycznej i Konkursu Informatycznego odbyła się poprzez dofinansowywanie ze Stowarzyszenia Na rzecz Osób Szczególnej Troski „Nadzieja”, wsparcie finansowe umożliwiło organizatorom zakupienie nagród i zorganizowanie poczęstunku dla uczestników. Do przygotowania poczęstunku włączyły się nauczycielki praktycznej nauki zawodu Maria Kozłowska i Justyna Swat. Pod Ich kierunkiem młodzież zadbała o estetyczny wystrój i nakrycie stołu. Nad przebiegiem konkursu czuwały nauczycielki: Agnieszka Marchut i Sylwia Bracha. Pomoc w organizacji konferencji okazali uczniowie pod opieką Moniki Pieńczewskiej.