Pole tekstowe: „BEZPIECZNE FERIE 2018”

W dniu 23 stycznia odbył się apel pod hasłem Bezpieczne ferie. Celem apelu było przypomnienie i utrwalenie bezpiecznych zasad postępowania w czasie ferii zimowych. W programie spotkania była prezentacja multimedialna, krzyżówka, zagadki i zabawy. Uczniowie i przedszkolacy wykazali się dużą znajomością wiedzy z zakresu właściwego postępowania w czasie zimowego wypoczynku. Podsumowaniem apelu było wręczenie uczniom i przedszkolakom dyplomów za udział w szkolnym konkursie plastycznym Bezpieczne ferie.

Katarzyna Spinek

Strzałka w lewo: POWRÓT
Pole tekstowe: „Dobroć nudzi, gdy nie mamy jej w sobie.”
Stefan Kisielewski