Pole tekstowe: DZIEŃ PAPIESKI 
Pole tekstowe: „Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali.”
Jan Paweł II

Dnia 16 października 2008 roku Ks. Ryszard Sałek i katechetka Joanna Kos wraz z młodzieżą z naszej szkoły przygotowali uroczystą akademię poświęconą rocznicy wyboru Kardynała Karola Wojtyły na Papieża. Podobnie jak przed 30 laty, zabrzmiały te pamiętne słowa obwieszczające wybór nowego papieża: „Habemus Papam – Mamy Papieża”. Przytoczony przez jedną z uczennic wiersz Juliusza Słowackiego „Pośród niesnasek Pan Bóg uderza…”, wypowiadający prorocze słowa o Polaku, który zasiądzie na papieskim tronie, jeszcze dobitniej dał nam do zrozumienia, ze wybór i pontyfikat Jana Pawła II to nie przypadek ale wyraz wielkiej miłości i obecności Boga pośród nie tylko Polaków, którzy poczuli się wyróżnieni ale i całego świata. Trudno jest w ciągu jednej godziny lekcyjnej przekazać wielkość i świętość Papieża, który przez 27 lat prowadził Kościół Chrystusowy. Zostały jedynie wspomniane niektóre sceny z życia Jana Pawła II, ukazujące wielką troskę Piotra naszych czasów o każdego człowieka, a w szczególności dotkniętego chorobą, brakiem środków do życia, wykorzystywanego przez brak poszanowania dla ludzkiej godności jaka należy się każdemu człowiekowi. Papież przez cały pontyfikat ukazywał, że jedynie wiara w Syna Bożego i miłość do drugiego człowieka – mojego brata, może zaprowadzić ład i pokój nie tylko w rodzinach, państwach ale i na całym świecie. Mogliśmy zobaczyć niektóre pielgrzymki Ojca Świętego, w których widzieliśmy człowieka rozkochanego w Bogu, poświęcającego każdą wolną chwilę na modlitwę, wielkiego patrioty ale także Papieża pielgrzyma niestrudzenie podążającego z Dobrą Nowiną na krańce świata. Te obrazy z życia Jana Pawła II były przeplatane śpiewem pieśni znanych i związanych z Jego życiem: „Barka”, „Oto jest dzień”, „Abba Ojcze”. Jako wyraz naszej pamięci i miłości do naszego Papieża, wszyscy po zakończonym apelu wzięli udział we Mszy Świętej, dziękując Bogu za dzieło Jego życia, prosząc o rychłą beatyfikację i kanonizację. Udział w apelu i Mszy Świętej, to także prośba skierowana do Boga, abyśmy szczególnie my - Polacy potrafili każdego dnia wcielać w życie naukę naszego Wielkiego rodaka.

Joanna Kos

Schemat blokowy: taśma dziurkowana: „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to kim jest, nie przez to co ma, lecz przez to czym dzieli się z innymi.”
Jan Paweł II
Schemat blokowy: taśma dziurkowana: „Patriotyzm oznacza umiłowanie tego, co ojczyste: umiłowanie historii, tradycji, języka, czy swego krajobrazu ojczystego .”
Jan Paweł II
Schemat blokowy: taśma dziurkowana: „Każdy człowiek idzie przed siebie. Podąża ku przyszłości. I narody idą przed siebie. I ludzkość cała. Iść przed siebie – to znaczy nie tylko ulegać wymogom czasu pozostawiając stale przeszłość: dzień wczorajszy, rok, lata, stulecia… Iść przed siebie, to znaczy mieć świadomość celu.”
Strzałka w lewo: POWRÓT