Pole tekstowe: DZIEŃ NAUCZYCIELA 2010
Strzałka w lewo: POWRÓT
Pole tekstowe: „Kto nabytą wiedzę pielęgnuje, a nową bez ustanku zdobywa, ten może być nauczycielem innych.”
Konfucjusz

Dzień 14 października to zawsze niezwykle ważna data dla członków społeczności szkolnej, zarówno nauczycieli, jak
i uczniów. Z tej okazji uczniowie naszej szkoły (z klas: IV B
1P, II B2 G, III AG, I AZ) pod kierunkiem nauczycieli:
p. Zuzanny Mikuła, Agnieszki Marchut, Alicji Złotek oraz Anny Tur przygotowali apel w stylu prawdziwie kabaretowym. Dekoracja sali gimnastycznej, która na czas programu stała się salą szkolną, przygotowana została przez p. Krystynę Teper oraz p. Janusza Antosiewicza. Na apelu zgromadzili się wszyscy uczniowie i pracownicy naszej szkoły, jak również kilkoro emerytowanych nauczycieli oraz Rodzice.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia przez przedstawicieli Rady Rodziców  na ręce p. Dyrektor kwiatów oraz życzeń dla wszystkich pracowników naszej szkoły.

Następnie p. Dyrektor Barbara Nabrzeska wyróżniła najlepszych pracowników szkoły przyznając im nagrody.

 

Wyróżnieni nauczyciele oraz pracownicy administracji w towarzystwie pani dyrektor Barbary Nabrzeskiej

W dalszej części uroczystości uczniowie zaprezentowali przygotowany na tę okazję program. Kilkoro z nich wcieliło się
w role nauczycieli, pozostali zagrali uczniów, którzy bardzo lubią szkołę, ale nie zawsze wzorowo wywiązują się ze swoich obowiązków. Zaprezentowali śmieszne scenki z życia klasy, które niejednokrotnie mają miejsce w rzeczywistości i noszą miano humoru zeszytów. Poszczególne  fragmenty lekcji poprzeplatane zostały śmiesznymi piosenkami o tematyce szkolnej
z muzyką ze znanych piosenek, np. „ Mój przyjacielu” zmienioną na „ Nauczycielu”, „Felicyta” zmienioną na „ Awans ci da” czy też „Jak się masz?” zmieniona na „Jak Ty zdasz?”. Piosenki te zostały wykonane przez uczniów i nauczycieli przygotowujących apel, a głosy męskie zostały wzmocnione prze p. Tomasza Koniecznego. Teksty piosenek wyświetlane były na tablicy, co dało możliwość śpiewania ich wszystkim obecnym na uroczystości.

 

 

 

 

Gospodarze imprezy

Największą gwiazdą całego programu uznano jednogłośnie p. Alicję Złotek, która w prawdziwie aktorskim stylu wcieliła się
w rolę mamy, przyprowadzającej syna po raz pierwszy do szkoły.

 

Program zakończył się podziękowaniami uczniów skierowanymi do nauczycieli, którzy wprowadzają  ich w tajniki wiedzy oraz wszystkich pracowników szkoły. Najlepiej myślę zobrazują to słowa wypowiedziane przez uczniów: „(…)dziękujemy, bo to dzięki Wam nasza szkoła na całe życie pozostanie w naszych sercach.” Do tych słów dołączyli kwiaty
z bibuły oraz kartki wykonane ręcznie w czasie warsztatów integracyjnych z młodzieżą naszej szkoły (w tym harcerzy)
i młodzieżą z LO im. KEN, zorganizowanych przez p. Ewę Węglińską, Renatę Kotuła, Elżbietę Woźniak oraz Annę Tur. Jak zawsze nie zabrakło również upominków wykonanych przez samorząd uczniowskim pod czujnym okiem p. Renaty Nowakowskiej i Moniki Pieczewskiej. Na zakończenie uczniowie już zupełnie spontanicznie zaśpiewali : „Sto lat…” wszystkim pracownikom szkoły.

Słuchając opinii zgromadzonych na apelu możemy śmiało powiedzieć, iż uroczystość była naprawdę udana, a uczestnicy bawili się na niej wspaniale. Nam nauczycielom pozostała jeszcze satysfakcja i zadowolenie z tego, iż uczniowie w naszej szkole czują się naprawdę dobrze, chętnie wyrażają swoją wdzięczność i angażują się w przygotowanie wspaniałych programów artystycznych.

Tomek wcielający się po raz kolejny, w swojej aktorskiej karierze w role pani nauczycielki języka polskiego

Aktorskie debiuty na koniec…..

Anna Tur