Pole tekstowe: DYREKCJA
Pole tekstowe: „Dwie najkrótsze odpowiedzi: Tak i Nie, wymagają najdłuższego zastanowienia.”
Pitagoras

Dyrektor szkoły
mgr Barbara Nabrzeska

Wicedyrektor szkoły
mgr  Elżbieta Partyka

Strzałka w lewo: POWRÓT