Pole tekstowe: CYBERPRZEMOC W SZKOLE

W dniu 20 marca odbyło się spotkanie z policjantkami w szkole na temat: ,,Jakie zagrożenia w Internecie czyhają na dzieci i na czym polega cyberprzemoc? Ze względu na trudną problematykę w spotkaniu uczestniczyły tylko klasy starsze. Panie policjantki przedstawiły prezentację multimedialną jak również omówiły szczegółowo zagadnienie cyberprzemocy z przykładami w życiu codziennym. Podkreśliły, że trzeba uczyć uczniów odpowiedniego korzystania z mediów cyfrowych i urządzeń mobilnych, bo telefon czy laptop może być narzędziem do stosowania cyberprzemocy. Konieczne jest budowanie świadomości na temat tego, co może  stać się z materiałami, które wrzucamy do sieci. Starsi uczniowie czynnie brali udział w spotkaniu. Zadawali dużo ciekawych  pytań. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem.

Katarzyna Spinek

Strzałka w lewo: POWRÓT
Pole tekstowe: „Błądzić jest rzeczą ludzką.”
Seneka Starszy