Pole tekstowe: INFROMACJE DOTYCZĄCE ZAPYATANIA OFERTOWGO 
„Zakup samochodu do przewozu uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej przy stowarzyszeniu NADZIEJA”
Strzałka w lewo: POWRÓT
Pole tekstowe: Zapytanie ofertowe
Pole tekstowe: Załącznik 1
Pole tekstowe: Załącznik 2
Pole tekstowe: Załącznik 3