Pole tekstowe: BEZPIECZNE WAKACJE 2018

W dniu 18 czerwca 2018 r. odbyło się spotkanie z policjantkami na sali gimnastycznej na temat bezpiecznych wakacji. W spotkaniu uczestniczyły wszystkie grupy przedszkolne, uczniowie klas szkoły podstawowej, gimnazjum i pdp. Zbliża się okres wakacji, dlatego policjantki przybliżyły i przypomniały  przedszkolakom i uczniom zasady bezpiecznego zachowania podczas letniego wypoczynku. Panie policjantki wygłosiły prelekcje na temat bezpiecznych zachowań dzieci w różnych sytuacjach w okresie wakacji. Przedstawiono zasady bezpiecznego poruszania się na drodze, właściwego przechodzenia przez jezdnię, rozważnego korzystania z kąpielisk oraz zasady ograniczonego zaufania w stosunku do obcych osób. Na zakończenie spotkania wszyscy uczniowie wraz z panią Dyrektor Szkoły podziękowali paniom policjantkom  za poświęcony czas i dobre rady.

Katarzyna Spinek

Strzałka w lewo: POWRÓT
Pole tekstowe: „Jadę na rowerze z tatą.”
Fragment tekstu piosenki