Pole tekstowe: BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY

         Wrzesień i październik to miesiące, w których zwracamy szczególną uwagę na zapoznanie dzieci lub przypomnienie im, o tym, jak bezpiecznie poruszać się w drodze do szkoły. Często organizujemy spotkania z policjantami, ćwiczymy nabyte umiejętności podczas wyjść, spacerów i wycieczek poza teren szkoły. Wszystko po to, by nasi uczniowie zapamiętali
i zawsze stosowali się do zasad bezpiecznego poruszania się po drogach. W tym roku akcję „Bezpieczna droga do szkoły” realizowaliśmy w formie konkursu plastycznego. Uczniowie przygotowali wiele prac grupowych i indywidualnych. Wszystkie odznaczały się oryginalnością i ciekawymi technikami plastycznymi. Wielka różnorodność prezentowanych prac nie pozwoliła nam na wyłonienie jednego zwycięzcy, tak więc wszystkich uczestników konkursu wyróżniliśmy szczególnymi nagrodami – opaskami odblaskowymi, by nasi podopieczni byli zawsze widoczni na drodze. 29 października miało miejsce rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników, które odbyło się w uroczystej atmosferze, ponieważ nagrody wręczały obie panie dyrektor. Mamy nadzieję, że te piękne prace plastyczne będą nadal przypominały naszym uczniom o zasadach bezpiecznego poruszania się po drogach.

Monika Pieńczewska

Strzałka w lewo: POWRÓT
Pole tekstowe: „Być człowiekiem, to w istocie być odpowiedzialnym.”
Antoine de Saint-Exupery