Pole tekstowe: KARNAWAŁ W ARKADII
Pole tekstowe: „I tylko jedno może unicestwić marzenie — strach przed porażką”
Paulo Coelho
Strzałka w lewo: POWRÓT

W Arkadii dnia 3 lutego 2010r. odbyła się integracyjna dyskoteka. Pomysłodawcy, oraz organizatorzy kilku godzinnej karnawałowej potańcówki, to: Katolickie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Szczególnej Troski „Florian”, Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Szczególnej Troski „Nadzieja” oraz  Zespół Szkół Nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli. Przy  muzyce, w klimacie prawdziwie dyskotekowym bawili się: podopieczni Stowarzyszenia „Florian”, uczniowie szkoły specjalnej i zarazem podopieczni Stowarzyszenia „Nadzieja”. Liczną grupę stanowili uczestnicy WTZ- ów z naszego miasta tj. prowadzonego przez MOPS, Stowarzyszenie „Szansa” i Stowarzyszenie „Nadzieja”. Bardzo barwną i świetnie tańczącą grupą byli kolejni uczestnicy dyskoteki tj. podopieczni świetlicy socjoterapeutycznej „Oratorium” przy Zespole Placówek Katolickiego Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego oraz Świetlicy profilaktycznej „Tęcza” prowadzonej przez MOPS. Organizatorzy  zadbali  o napoje i poczęstunek dla dyskotekowiczów. O nadanie rozgłosu imprezie zadbali dziennikarze ze Sztafety, radia Leliwa oraz telewizji Stella. Dzięki życzliwości właściciela Arkadii pierwszy raz  w naszym mieście odbyła się dyskoteka dla tak różnorodnego środowiska jakim są osoby niepełnosprawne.

Irena Stępień