Pole tekstowe: STOP AGRESJI I PRZEMOCY
Pole tekstowe: „Chcąc być czyimś przyjacielem, trzeba stać się godnym przyjaźni.”
Mikołaj Gogol

Irena Such

         W ramach działalności Szkolnego Programu Profilaktycznego została przeprowadzona  w dn. 1.03.-31.03.2009r. przez p. I. Such i p. M. Dziuba- Pęksa akcja STOP AGRESJI I PRZEMOCY pod hasłem: „ Otwórz oczy i bądź wolny od przemocy”.

         Celem akcji było zapoznanie i dostarczenie informacji na temat zjawiska jakim jest przemoc.

Przygotowane scenariusze zajęć dla poszczególnych klas z zakresu profilaktyki przemocy i agresji w szkole dokładnie z charakteryzowały i zdefiniowały czym jest złość, agresja i przemoc.

Podane konkretne przykłady występowania różnych form przemocy szkolnej ukazały jak radzić sobie w trudnych sytuacjach życiowych, rozwiązywać problemy i unikać konfliktów oraz nauczyły zachowań asertywnych.

Przykłady ćwiczeń i zabaw zapobiegających agresji mamy nadzieję ułatwią uczniom lepiej zrozumieć siebie samych

i innych ludzi oraz pomogą zbudować poczucie własnej wartości, silnej osobowości i współpracy w grupie (poszanowania praw, norm i wartości obowiązujących w szkole i poza  nią).

         W ramach przeprowadzonych działań tj.: poznanie terminologii związanej z agresją, tydzień grzecznych manier, został przeprowadzony konkurs plastyczny, który cieszył się ogromnym powodzeniem.   Na zakończenie akcji przedstawiono inscenizację o tematyce profilaktycznej pt. „ Agresja przed sądem ”, w której w rolę aktorów wcielili się uczniowie z kl. I BG, I AG i kl. II i III B PDP oraz nauczyciele.

         Organizatorami całej akcji były: p I. Such, p. M. Dziuba-Pęksa, p.D. Baran.

Strzałka w lewo: POWRÓT