Pole tekstowe: TEATR MAŁYCH MARZEŃ

Teatr Małych Marzeń działający w Zespole Szkół Nr 6 Specjalnych daje możliwość atrakcyjnego spędzania wolnego czasu. To kształtowanie w młodzieży wrażliwości i twórczej wyobraźni. Niezmiernie dużo radości dostarcza młodym aktorom proces tworzenia widowiska i prezentowanie podczas uroczystości szkolnych, w czasie konkursów i pikników. Jesteśmy świadkami osiągnięć artystycznych i wychowawczych naszych uczniów. Od kilku lat przygotowujemy programy artystyczne prezentowane w Spółdzielczym Domu Kultury w Przeglądzie Zespołów Szkolnych „ O Gęsie Pióro" , w Rzeszowie podczas Przeglądu Twórczości Artystycznej Szkolnictwa   Specjalnego, oraz w Miejskim Domu Kultury w Przeglądzie Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych Z Powiatu Stalowowolskiego Prezentowaliśmy inscenizacje teatralne takie jak: "Jas
i Małgosia,” "Brzydkie kaczątko," "O Rybaku i Złotej Rybce," "Kopciuszek", "Trzy królewny", montaż słowno - muzyczny " Cztery pory roku ", pantomima "Bądź mądrzejszy", Kabaret "Pan Internet". Te spotkania niosą duży ładunek emocjonalny, rozwijają zdolności artystyczne, a otrzymywane nagrody, wyróżnienia i dyplomu są receptą na kolorową rzeczywistość naszych aktorów.

Krystyna Teper

Sześciokąt: Opiekunami Kółka Teatralnego są: Krystyna Teper, Małgorzata Lewandowska, Magdalena Chrustowska, Justyna Sroczyńska i stale współpracują
z kołem Anna Tur i Dorota Baran
Strzałka w lewo: POWRÓT