Pole tekstowe: SEKRETARIAT

Sekretarz szkoły
Dorota Kubis

Zespół Szkół Nr 6 Specjalnych
Al.. Jana Pawła II 21

37 - 450 Stalowa Wola

tel. (015) 842 10 31

fax: 015 842 10 31

e-mail: szkola@zss6stalowa-wola.pl

 

Pole tekstowe: Dokumenty wymagane przy przyjęciu do szkoły podstawowej i gimnazjum:

· orzeczenie o potrzebie  kształcenia  specjalnego wydane przez  PPP

· podanie rodziców

· świadectwo ukończenia szkoły podstawowej przy przyjęciu do gimnazjum

· zaświadczenia wydane przez OKE o ilości zdobytych punktów na sprawdzianie

· dokumentacja medyczna: karta zdrowia dziecka, karta szczepień, numer ewidencyjny PESEL dziecka

· 2 zdjęcia

Pole tekstowe: Dokumenty wymagane przy przyjęciu do zasadniczej szkoły zawodowej:

· orzeczenie o potrzebie  kształcenia  specjalnego wydane przez  PPP

· podanie ucznia o przyjęcie do szkoły

· świadectwo ukończenia gimnazjum

· zaświadczenia wydane przez OKE o ilości zdobytych punktów na egzaminie gimnazjalnym

· dokumentacja medyczna: karta zdrowia dziecka, karta szczepień, numer ewidencyjny PESEL dziecka

· kandydaci do zawodu „kucharz małej gastronomii” muszą posiadać Pracowniczą Książeczkę Zdrowia - dla celów sanitarno – epidemiologicznych, wydaną przez powiatową stację sanitarno – epidemiologiczną

· 2 zdjęcia

Strzałka w lewo: POWRÓT
Pole tekstowe: „Każdy istniejący porządek ma to do siebie, że trzeba go bez przerwy robić.”
Władysław Grzeszczyk
Strzałka w prawo: Pobierz dokumenty