Pole tekstowe: PAMIĘCI TYM, KTÓRZY ODESZLI
Pole tekstowe: „Czas, straszny lekarz, w ślepym bezrozumie leczy najdroższy ból wbrew sercu.”
 Leopold Staff

W środę 29 X 2008 na Sali gimnastycznej odbyła się uroczysta akademia poświęcona pamięci  - Tych którzy odeszli.  Uczniowie przygotowali inscenizację słowno-muzyczną, której mottem był werset wiersza „Święto zmarłych” – „ To taki czas zadumy, modlitwy nad zmarłych duszami”. Pięknie recytowane wiersze, oprawa muzyczna, oryginalna scenografia stworzyły atmosferę skupienia i zadumy.

Maria Kozłowska

Strzałka w lewo: POWRÓT